Als de stilte spreekt en de verbindende beweging zich voltrekt in een ritueel, veert er iets recht in ons.   
De waardigheid neemt toe.  Het hart opent zich voor meer dan ons eigen bestaan. 
Dit ondersteunen en beleven is een voorrecht. 
Het  schept een blijvende band voor alle aanwezigen en allen die ons omringen.                                             

 De kracht van een ritueel brengt ons thuis                  Driedaagse voor vrouwen op 13,14,15 juli 2018 --> De kracht van de cirkel